PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,473 €
Diesel:
1,463 €
PRAVILA IN POGOJI UPORABE PORTALA "Poraba.com"

Portal "Poraba.com" (v nadaljevanju "Portal") je spletni portal, katerega lastnik je fizična oseba, Boštjan Oblak (v nadaljevanju "Ponudnik").

Uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki uporablja Portal (v nadaljevanju "Uporabnik"). Z ogledom Portala, se uporabnik strinja s PRAVILI IN POGOJI UPORABE Portala in se zaveže, da jih bo spoštoval.

Programska koda, oblika strani ter logotip Portala so izključna last Ponudnika, ter jih ni dovoljeno nepooblaščeno uporabljati, kopirati in distribuirati.

Ponudnik, ne odgovarja za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi izhajala iz dostopa do Portala in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na Portalu (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Uporabnik se strinja, da:
  1. Uporablja Portal na lastno odgovornost,
  2. so vsi podatki, slike ali drugi material (v nadaljevanju "Vsebina"), v odgovornosti osebe, od katere Vsebina izvira. To pomeni, da je Uporabnik v celoti odgovoren za vso Vsebino, ki jo nalaga, prikazuje ali na kak drug način posreduje preko Portala,
  3. Ponudnik ne nadzira posredovane Vsebine in tako ne jamči za točnost ali kakovost take Vsebine.
  4. vsak material na katerikoli način pridobljen preko uporabe Portala uporablja na lastno odgovornost. Za vsako škodo, nastalo zaradi uporabe takega materiala odgovarja Uporabnik sam.

Uporabnik se strinja, da Ponudnik lahko:
  1. Ob ugotovitve neprimerne Vsebine, brez predhodnega opozorila odgovornega Uporabnika neprimerno Vsebino izbriše,
  2. Ob kršitvi PRAVIL IN POGOJEV UPORABE Portala Uporabniku prekine članstvo, brez predhodnega obvestila.

Elektronskega naslova ne bomo posredovali/prodali tretjim osebam.

Vsa gesla so MD5 kodirana.

Vsa imena in logotipi blagovnih znamk, ki se pojavljajo na Portalu, so registrirane znamke, katerih imetniki so lastniki teh znamk in njihove povezane družbe.

Ponudnik, si pridržuje pravico do spremembe PRAVIL IN POGOJEV UPORABE Portala kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Trenutno veljavna pravila in pogoji uporabe storitev bodo vedno objavljeni na spletnih straneh http://www.poraba.com.